Lexington Logo Black with White Outline

Meal Program during COVID-19

Lexington Public Schools is offering Free meals to children ages 1 – 18 during the school closing as a result of the Covid-19 virus.  The packaged meals will be available at Lexington High School, 705 W 13th St from 11:00 am to 12:30 pm.  Meal service will start on Thursday, 3/19.  Free Meals will be served weekdays until school resumes.

A lunch and breakfast meal will be handed out curbside on the west side of the High School.  One meal per student will be available on a first come first serve basis while supplies last.  Adult meals are not available.  No one will be allowed to enter the school buildings.

Las Escuelas Públicas de Lexington están ofreciendo comidas gratis a niños de 1 a 18 años durante el cierre de la escuela como resultado del virus Covid-19. Las comidas empaquetadas estarán disponibles en Lexington High School, 705 W 13th St de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.  El servicio de comidas comenzará el jueves 19 de marzo. Se servirán comidas gratis durante la semana hasta que se reanude la asistencia a la escuela.

El almuerzo y el desayuno se entregarán en la acera en el lado oeste de la High School. Habrá una

comida por estudiante disponible por orden de llegada hasta agotar los suministros. No hay comidas

para adultos disponibles. Nadie podrá ingresar a los edificios escolares.

Dugsiyada waxbarashada dadweynaha waxay siinayaa cunto bilaash ah caruurta da’doodu u dhaxaysa 1 ilaa 18 sano inta ay iskuulada u xiranyihiin caabuqa looyaqaano  Covid-19 awgiis. Cuntooyinka waxa ay ku jiraan baakado waxaadna kaheli kartaa dugsiga sare Lexington oo ku yaala, 705 W 13th St inta u dhacaxaysa  11:30 subaxnimo ilaa 12:30 duhurnimo.  Adeegga cunnada wuxuu bilaabmi doonaa Khamiista, 3/19. Cunnooyinka Bilaashka ah waxaa la siin doonaa toddobaadyo usbuuc illaa iskuulku uu bilaabmayo.

Qadada iyo quraacda waxaa lagaa bixinayaa wadada qarkeeda dhinaca galbeed ee dugsiga sare.

Ardaygiiba waxaa la siinayaa cunto hal waqti ah waxaana loo qaybinayaa sida loo soo kala horeeyo ilaa

ay cuntada ka dhamaanayso. Cuntooyinka dadka waa wayn loogumatalagalin. Qofna looma ogola inuu

galo dhismaha iskuulka.