Lexington Logo Black with White Outline

Information | LHS Students and Parents

4 May 2020

LHS Students and Parents,

We hope you are coping during this difficult time. Our hearts go out to those of you who are currently dealing with illness in your households and wish you a speedy and full recovery. We also understand education may not be your top priority at this moment, but felt it necessary to provide a brief update on various high school topics: 

Final class projects. First of all, students, we appreciate all of your efforts to complete your final class projects. A recent grade audit revealed that a remarkable 90% of you have submitted your projects and earned a passing 2nd semester grade. It is obvious you value your education even in the face of unprecedented adversity and we are very proud of you.

Extension of project deadline. Due to the extreme challenges some students and families are still facing—sickness, students having to work or supervise siblings, technology connection problems, etc.—we are extending the deadline for submission of the final projects to Friday, May 15, to give every student a fair chance to earn a passing grade. Students, please communicate with your teachers and counselors so they can help you finish those projects. They want to help you and are there for you.

Enrichment opportunities. There will be no new assignments for the remainder of the school year. For those of you who have already completed all of your final projects, we encourage you to take advantage of the enrichment opportunities available through the district website to maintain your academic skills.

Summer school credit recovery. There will be no face-to-face summer school this year. Instead, students needing to recover credits will be offered an online alternative through the district’s Edgenuity curriculum.  We address the details in a separate communication.

Exchange of property. Due to the currently elevated risk of contracting coronavirus in Lexington, we will not be providing student access to LHS at least through May 31 to retrieve personal property or to drop off iPads, library books, sports uniforms and sweats, etc. We will communicate with you when we believe it is safe to exchange property.

Graduation ceremony. We continue to evaluate options concerning a graduation ceremony. A late summer graduation, a virtual graduation, and other possibilities are under consideration. We know this ceremony is very important to seniors and their families and want to do something. We ask for your continued patience and will communicate you when we have a plan in place.

 Thank you for all of your efforts. We will get through this together. Please don’t hesitate to contact your teachers, counselors, principals, or me if you have any questions or concerns. We are all here and ready to help you out!

Sincerely,

John Hakonson

Superintendent

4 de mayo de 2020

 

 

Estimados alumnos y padres:

 

Esperamos que esté superando este momento difícil. Nuestros corazones están con aquellos de ustedes que actualmente están lidiando con enfermedades en sus hogares y les deseamos una pronta y completa recuperación lo antes posible. También comprendemos que la educación quizá no sea su máxima prioridad en este momento, pero consideramos que es necesario proporcionar una breve actualización sobre varios asuntos de la high school: 

 

Proyectos finales de clase. En primer lugar, estudiantes, apreciamos todos sus esfuerzos por completar sus proyectos finales de clase. Una auditoría de calificación reciente reveló que un notable 90% de ustedes presentaron sus proyectos y obtuvieron una calificación aprobatoria del segundo semestre. Es obvio que valoran tu educación incluso ante una adversidad sin precedentes y estamos muy orgullosos de ustedes.

 

Ampliación del plazo del proyecto. Debido a los desafíos extremos que algunos estudiantes y sus familias aún enfrentan (enfermedades, estudiantes que tienen que trabajar o supervisar a sus hermanos, problemas de conexión tecnológica, etc.), estamos extendiendo el plazo para la presentación de los proyectos finales hasta el viernes 15 de mayo, para dar a los estudiantes una oportunidad justa de obtener una calificación aprobatoria. Estudiantes, favor de comunicarse con sus maestros y consejeros para que puedan ayudarlos a terminar esos proyectos. Quieren ayudarles y están a su disposición.

 

Oportunidades de enriquecimiento. No habrá nuevas tareas para el resto del año escolar. Para aquellos de ustedes que ya han completado todos sus proyectos finales, los animamos a aprovechar las oportunidades de enriquecimiento disponibles a través del sitio web del distrito para mantener sus habilidades académicas.

 

Recuperación de créditos en clases de verano. No habrá clases de verano en persona este año. En cambio, a los estudiantes que necesiten recuperar créditos se les ofrecerá una alternativa en línea a través del plan de estudios Edgenuity del distrito. Haga el esfuerzo de comunicarse con su consejero si está interesado en esta oportunidad.

 

Intercambio de bienes. Debido al elevado riesgo de contraer coronavirus en Lexington, no proporcionaremos acceso a la high school a los alumnos al menos hasta el 31 de mayo para recuperar bienes personales o dejar iPads, libros de la biblioteca, uniformes deportivos y sudaderas, etc. Nos comunicaremos con ustedes cuando creamos que es seguro intercambiar estas pertenencias.

 

Ceremonia de graduación. Continuamos evaluando opciones relacionadas con una ceremonia de graduación. Se está considerando una graduación tarde en el verano, una graduación virtual y otras posibilidades. Sabemos que esta ceremonia es muy importante para las personas mayores y sus familias y queremos hacer algo. Le pedimos su paciencia continua y nos comunicaremos cuando tengamos un plan.

 

 Gracias por todos sus esfuerzos. Vamos a superar esto juntos. No dude en comunicarse con sus maestros, consejeros, directores o conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Estamos todos aquí y listos para ayudarlo!

 

Cordialmente,

 

 

 

 

John Hakonson

Superintendente

4-ta May, 2020

 

 

Gacaliyeyaal Ardayda iyo Waalidiinta Dugsiga Sare,

 

Waxaan rajeyneynaa inaad la daalaa dhacaysaan waqtigan adag ee lagu gudo jiro. Quluubteenu waxay la jirtaa dadyowga idinka idiinka mid ah ee uu haleelay xanuunkani waxaana idiin rajaynaynaa inaad ka bogsataan sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan sidoo kale fahansanahay in waxbarashadu aysan noqonin ahmiyadaada ugu sareysa waqtigan, laakiin waxaan dareensanahay inay lagama maarmaan tahay in la bixiyo casriyeyn kooban oo ku saabsan mowduucyada kala duwan ee dugsiga sare: 

 

Mashaariicda fasalka ugu dambeeya. Marka hore, ardayda, waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadaalkaaga aad ku dhammaystirayso mashaariicdaagii ugu dambeeyay. Xisaab hubinta dhawaanta la sameeyay ayaa shaaca ka qaaday in 90% aad u wanaagsan ay soo gudbiyeen mashaariicdaada isla markaana aad kasbateen shahaadada 2-aad ee semesterka. Way iska cadahay inaad qiimeynayso waxbarashadda xitaa marka aad la kulmayso dhibaato aan horay loo arag oo aad ayaan kuugu faanaa.

 

Kordhinta waqtiga kama dambeysta ah ee mashruuca. Sababo la xiriira caqabadaha ba’an ee ardayda iyo qoysaska qaarkood ay weli wajahayaan — jirro, ardaydu inay shaqeeyaan ama kormeeraan walaalaha, dhibaatooyinka la xiriira teknolojiyada, iwm – waxaan ku sii fidinaa waqtiga kama dambeysta ah ee gudbinta mashaariicda ugu dambeeya ilaa Jimcaha, May 15, si aan u siino mid kasta ardaygu waa fursad xaq ah oo uu ku helo buundada lagu gudbo. Ardayda, fadlan la xiriir macallimiintaada iyo lataliyayaashaada si ay kaaga caawiyaan dhammaystirka mashaariicdaas. Waxay rabaan inay ku caawiyaan oo halkaas adiga ayey kuu joogaan.

 

Fursadaha kobcinta Ma jiri doonaan meeleyn cusub inta ka harsan sanad dugsiyeedka. Kuwa idinka mid ah ee horey u dhammeystiray dhammaan mashaariicdaadii ugu dambeysay, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ka faa’iideysato fursadaha kobcinta ee laga heli karo websaydhka degmada si aad u ilaaliso xirfadahaaga aqooneed.

 

Soo celinta dhibcaha dugsiga xagaaga. Ma jiri doono iskuul xagaaga fool ka fool ah sannadkan. Taa baddalkeed, ardayda u baahan dib u soo celinta dhibcaha waxaa lagu siin doonaa badel khadka tooska ah loogu maro manhajka degmada ee barnaamijka Edgenuity-ka. Fadlan ku dadaal inaad la xiriirto lataliyahaaga haddii aad xiisaynayso fursadan.

 

Isweydaarsiga hantida. Sababta oo ah khatarta sare ee halista cudurka coronavirus ee ku taal Lexington, ma siin doonno ardayda marin u helka LHS ugu yaraan illaa Maajo 31 si aan u soo ceshano hantida shaqsiyeed ama aan uga tuurno iPads, buugaagta maktabadda, yunifoomka dharka iyo dhididka, iwm. Waan la xiriiri doonnaa Adiga markii aan aaminsanahay inay nabdoon tahay in hantida la beddelo.

 

Xaflada qalin jabinta. Waxaan sii wadaynaa qiimeynta xulashooyinka ku saabsan xafladda qalin-jabinta. Qalin-jebinta xagaaga dambe, qalin-jabinta qaaska ah, iyo suurtogallada kaleba waa la tixgalinayaa. Waan ognahay in xafladan ay aad muhiim ugu tahay waayeelka iyo qoysaskooda ayna rabaan inay wax qabtaan. Waxaan kaa codsaneynaa dulqaadashadaada sii socota waxaanan kula soo xiriiri doonnaa marka aan qorshe meel saarno.

 

 Waad ku mahadsantahay dadaalkaaga. Arrintan ayaan isla meel marin doonnaa. Fadlan ha ka labalabeyn inaad la xiriirto macallimiintaada, la-taliyayaashaada, maamulayaasha, ama aniga haddii aad wax su’aalo ama walaac ah qabtid. Dhamaanteen waxaan halkan u joognaa diyaarna waan u nahay inaan kaa caawino dibedda!

 

Daacadnimo,

 

 

 

 

John Hakonson

Kormeeraha Guud