COVID-19 Exclusion and Re-Admittance to School

click on images for full view

How to Help Preschool, Elementary School Kids Understand Wearing Masks

Omaha World Herald Article Published August 9, 2020

LPS Reopening Q&A for Parents

CDC - COVID-19

Below is helpful information provided by the CDC.  Please visit cdc.gov/coronavirus for additional information.

Engish

Spanish

Somali

Engish

Spanish

Updated Information | May 4, 2020

4 May 2020

 

 

LHS Students and Parents,

 

We hope you are coping during this difficult time. Our hearts go out to those of you who are currently dealing with illness in your households and wish you a speedy and full recovery as soon as possible. We also understand education may not be your top priority at this moment, but felt it necessary to provide a brief update on various high school topics: 

 

Final class projects. First of all, students, we appreciate all of your efforts to complete your final class projects. A recent grade audit revealed that a remarkable 90% of you have submitted your projects and earned a passing 2nd semester grade. It is obvious you value your education even in the face of unprecedented adversity and we are very proud of you.

 

Extension of project deadline. Due to the extreme challenges some students and families are still facing—sickness, students having to work or supervise siblings, technology connection problems, etc.—we are extending the deadline for submission of the final projects to Friday, May 15, to give every student a fair chance to earn a passing grade. Students, please communicate with your teachers and counselors so they can help you finish those projects. They want to help you and are there for you.

 

Enrichment opportunities. There will be no new assignments for the remainder of the school year. For those of you who have already completed all of your final projects, we encourage you to take advantage of the enrichment opportunities available through the district website to maintain your academic skills.

 

Summer school credit recovery. There will be no face-to-face summer school this year. Instead, students needing to recover credits will be offered an online alternative through the district’s Edgenuity curriculum. Please make the effort to communicate with your counselor if you are interested in this opportunity.

 

Exchange of property. Due to the currently elevated risk of contracting coronavirus in Lexington, we will not be providing student access to LHS at least through May 31 to retrieve personal property or to drop off iPads, library books, sports uniforms and sweats, etc. We will communicate with you when we believe it is safe to exchange property.

 

Graduation ceremony. We continue to evaluate options concerning a graduation ceremony. A late summer graduation, a virtual graduation, and other possibilities are under consideration. We know this ceremony is very important to seniors and their families and want to do something. We ask for your continued patience and will communicate you when we have a plan in place.

 

 Thank you for all of your efforts. We will get through this together. Please don’t hesitate to contact your teachers, counselors, principals, or me if you have any questions or concerns. We are all here and ready to help you out!

 

Sincerely,

 

 

 

 

John Hakonson

Superintendent

4 de mayo de 2020

 

 

Estimados alumnos y padres:

 

Esperamos que esté superando este momento difícil. Nuestros corazones están con aquellos de ustedes que actualmente están lidiando con enfermedades en sus hogares y les deseamos una pronta y completa recuperación lo antes posible. También comprendemos que la educación quizá no sea su máxima prioridad en este momento, pero consideramos que es necesario proporcionar una breve actualización sobre varios asuntos de la high school: 

 

Proyectos finales de clase. En primer lugar, estudiantes, apreciamos todos sus esfuerzos por completar sus proyectos finales de clase. Una auditoría de calificación reciente reveló que un notable 90% de ustedes presentaron sus proyectos y obtuvieron una calificación aprobatoria del segundo semestre. Es obvio que valoran tu educación incluso ante una adversidad sin precedentes y estamos muy orgullosos de ustedes.

 

Ampliación del plazo del proyecto. Debido a los desafíos extremos que algunos estudiantes y sus familias aún enfrentan (enfermedades, estudiantes que tienen que trabajar o supervisar a sus hermanos, problemas de conexión tecnológica, etc.), estamos extendiendo el plazo para la presentación de los proyectos finales hasta el viernes 15 de mayo, para dar a los estudiantes una oportunidad justa de obtener una calificación aprobatoria. Estudiantes, favor de comunicarse con sus maestros y consejeros para que puedan ayudarlos a terminar esos proyectos. Quieren ayudarles y están a su disposición.

 

Oportunidades de enriquecimiento. No habrá nuevas tareas para el resto del año escolar. Para aquellos de ustedes que ya han completado todos sus proyectos finales, los animamos a aprovechar las oportunidades de enriquecimiento disponibles a través del sitio web del distrito para mantener sus habilidades académicas.

 

Recuperación de créditos en clases de verano. No habrá clases de verano en persona este año. En cambio, a los estudiantes que necesiten recuperar créditos se les ofrecerá una alternativa en línea a través del plan de estudios Edgenuity del distrito. Haga el esfuerzo de comunicarse con su consejero si está interesado en esta oportunidad.

 

Intercambio de bienes. Debido al elevado riesgo de contraer coronavirus en Lexington, no proporcionaremos acceso a la high school a los alumnos al menos hasta el 31 de mayo para recuperar bienes personales o dejar iPads, libros de la biblioteca, uniformes deportivos y sudaderas, etc. Nos comunicaremos con ustedes cuando creamos que es seguro intercambiar estas pertenencias.

 

Ceremonia de graduación. Continuamos evaluando opciones relacionadas con una ceremonia de graduación. Se está considerando una graduación tarde en el verano, una graduación virtual y otras posibilidades. Sabemos que esta ceremonia es muy importante para las personas mayores y sus familias y queremos hacer algo. Le pedimos su paciencia continua y nos comunicaremos cuando tengamos un plan.

 

 Gracias por todos sus esfuerzos. Vamos a superar esto juntos. No dude en comunicarse con sus maestros, consejeros, directores o conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Estamos todos aquí y listos para ayudarlo!

 

Cordialmente,

 

 

 

 

John Hakonson

Superintendente

4-ta May, 2020

 

 

Gacaliyeyaal Ardayda iyo Waalidiinta Dugsiga Sare,

 

Waxaan rajeyneynaa inaad la daalaa dhacaysaan waqtigan adag ee lagu gudo jiro. Quluubteenu waxay la jirtaa dadyowga idinka idiinka mid ah ee uu haleelay xanuunkani waxaana idiin rajaynaynaa inaad ka bogsataan sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan sidoo kale fahansanahay in waxbarashadu aysan noqonin ahmiyadaada ugu sareysa waqtigan, laakiin waxaan dareensanahay inay lagama maarmaan tahay in la bixiyo casriyeyn kooban oo ku saabsan mowduucyada kala duwan ee dugsiga sare: 

 

Mashaariicda fasalka ugu dambeeya. Marka hore, ardayda, waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadaalkaaga aad ku dhammaystirayso mashaariicdaagii ugu dambeeyay. Xisaab hubinta dhawaanta la sameeyay ayaa shaaca ka qaaday in 90% aad u wanaagsan ay soo gudbiyeen mashaariicdaada isla markaana aad kasbateen shahaadada 2-aad ee semesterka. Way iska cadahay inaad qiimeynayso waxbarashadda xitaa marka aad la kulmayso dhibaato aan horay loo arag oo aad ayaan kuugu faanaa.

 

Kordhinta waqtiga kama dambeysta ah ee mashruuca. Sababo la xiriira caqabadaha ba’an ee ardayda iyo qoysaska qaarkood ay weli wajahayaan — jirro, ardaydu inay shaqeeyaan ama kormeeraan walaalaha, dhibaatooyinka la xiriira teknolojiyada, iwm – waxaan ku sii fidinaa waqtiga kama dambeysta ah ee gudbinta mashaariicda ugu dambeeya ilaa Jimcaha, May 15, si aan u siino mid kasta ardaygu waa fursad xaq ah oo uu ku helo buundada lagu gudbo. Ardayda, fadlan la xiriir macallimiintaada iyo lataliyayaashaada si ay kaaga caawiyaan dhammaystirka mashaariicdaas. Waxay rabaan inay ku caawiyaan oo halkaas adiga ayey kuu joogaan.

 

Fursadaha kobcinta Ma jiri doonaan meeleyn cusub inta ka harsan sanad dugsiyeedka. Kuwa idinka mid ah ee horey u dhammeystiray dhammaan mashaariicdaadii ugu dambeysay, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ka faa’iideysato fursadaha kobcinta ee laga heli karo websaydhka degmada si aad u ilaaliso xirfadahaaga aqooneed.

 

Soo celinta dhibcaha dugsiga xagaaga. Ma jiri doono iskuul xagaaga fool ka fool ah sannadkan. Taa baddalkeed, ardayda u baahan dib u soo celinta dhibcaha waxaa lagu siin doonaa badel khadka tooska ah loogu maro manhajka degmada ee barnaamijka Edgenuity-ka. Fadlan ku dadaal inaad la xiriirto lataliyahaaga haddii aad xiisaynayso fursadan.

 

Isweydaarsiga hantida. Sababta oo ah khatarta sare ee halista cudurka coronavirus ee ku taal Lexington, ma siin doonno ardayda marin u helka LHS ugu yaraan illaa Maajo 31 si aan u soo ceshano hantida shaqsiyeed ama aan uga tuurno iPads, buugaagta maktabadda, yunifoomka dharka iyo dhididka, iwm. Waan la xiriiri doonnaa Adiga markii aan aaminsanahay inay nabdoon tahay in hantida la beddelo.

 

Xaflada qalin jabinta. Waxaan sii wadaynaa qiimeynta xulashooyinka ku saabsan xafladda qalin-jabinta. Qalin-jebinta xagaaga dambe, qalin-jabinta qaaska ah, iyo suurtogallada kaleba waa la tixgalinayaa. Waan ognahay in xafladan ay aad muhiim ugu tahay waayeelka iyo qoysaskooda ayna rabaan inay wax qabtaan. Waxaan kaa codsaneynaa dulqaadashadaada sii socota waxaanan kula soo xiriiri doonnaa marka aan qorshe meel saarno.

 

 Waad ku mahadsantahay dadaalkaaga. Arrintan ayaan isla meel marin doonnaa. Fadlan ha ka labalabeyn inaad la xiriirto macallimiintaada, la-taliyayaashaada, maamulayaasha, ama aniga haddii aad wax su’aalo ama walaac ah qabtid. Dhamaanteen waxaan halkan u joognaa diyaarna waan u nahay inaan kaa caawino dibedda!

 

Daacadnimo,

 

 

 

 

John Hakonson

Kormeeraha Guud

Community Letter | April 9, 2020

Updated Information April 3, 2020

Due to the most recent Directed Health Measure by Governor Ricketts, school district buildings will remain closed to students for the remainder of the school year. All school activities and Class of 2020 events (Senior Tribute, Senior Honors Night, Senior Walk, etc.) have been canceled. There will be no graduation ceremony on May 10; a decision regarding its rescheduling will be made at a later date. 

Debido a la más reciente Medida de Salud Dirigida por el Gobernador Ricketts, los edificios del distrito escolar permanecerán cerrados a los estudiantes por el resto del año escolar. Todas las actividades escolares y los eventos de la Clase 2020 (Tributos para seniors, Noche de honor para los seniors, Caminatas de los seniors, etc.) han sido canceladas No habrá ceremonia de graduación el 10 de mayo; una decisión con respecto a su reprogramación se tomará en una fecha posterior. 

 

Sababa la xiriira arimaha caafimaadka ee uu soo jeediyay gudoomiyaha Rickets, dugsiyada degmada waa ay sii xirnaan doonaan ilaa inta kaharsan sanad dugsiyeedka. Dhamaan howlaha iskuulka iyo dhacdooyinka Fasalka 2020 (Senior Tribute, Senior Honors Night, Senior Walk, iwm) waa la kansalay. Ma jiri doonto xaflad qalin jabinta 10-ka bisha may; Go’aanka ku saabsan taariikhda xiliga dambe ee laga dhigi doono waalaga wadatashan doonaa..

Updated Information March 25, 2020

March 25, 2020

 

LPS Parents and Students,

 

Out of an abundance of caution and in deference to the recommendation of Two Rivers Public Health, Lexington Public School District buildings will remain closed at least through May 1. The district will offer off-campus “continuity of learning” opportunities until school resumes. Your school’s staff will be sharing more detailed information, but to briefly summarize: 

 

Lexington High School. All students will be assigned a year-end project in each of their classes that will count for their 4th quarter grade. Third quarter, fourth quarter, and second semester grades shall all be pass/fail. Project assignments shall be disseminated via email to students. Also of note:

 • Prom has been canceled.
 • A decision regarding the graduation ceremony shall be made at a later date and communicated at that time.
 • All school activities are canceled through May 1.

 

Lexington Middle School.  Enrichment opportunities are available on the district website under “Latest News”. 

 

Elementary buildings. Enrichment opportunities are available on the district website under “Latest News”. PK-5 students will receive additional enrichment materials through the mail in the upcoming week.  Teachers will provide communication through an app called “Class Tag”.  

 

Free lunch and breakfasts for children ages 1-18 shall continue to be available for curbside pick-up at Lexington High School from 11:00 AM – 12:30 PM Monday-Friday. The children receiving the meals need to be present in the vehicle at the time of pick-up.

These are unprecedented times.  We appreciate your understanding as we strive to keep students and employees safe, assist in reducing community spread of the coronavirus, and also provide high quality education to you or your children.

Please don’t hesitate to email your building principal or any of us at the District Administration Building if we can answer questions or be of assistance. 

 

Sincerely,

John Hakonson

Superintendent

25 de marzo de 2020

 

Estimados padres y alumnos:

 

Por precaución y en deferencia a la recomendación de Two Rivers Public Health, los edificios del Distrito de Escuelas Públicas de Lexington permanecerán cerrados al menos hasta el 1 de mayo. El distrito ofrecerá oportunidades fuera de las escuelas para “seguir aprendiendo” hasta que las clases comiencen de nuevo. El personal de su escuela compartirá información más detallada, pero para resumir brevemente: 

 

High School de Lexington A todos los estudiantes se les asignará un proyecto de fin de año en cada una de sus clases que contará para su cuarto cuatrimestre. Las calificaciones del tercer cuatrimestre, cuarto cuatrimestre y segundo semestre indicarán si pasó o reprobó. Las tareas del proyecto se difundirán por correo electrónico a los estudiantes. Además:

 • El baile de graduación (prom) ha sido cancelado.
 • La decisión con respecto a la ceremonia de graduación se tomará en una fecha posterior y se comunicará en ese momento.
 • Todas las actividades escolares se cancelan hasta el 1 de mayo.

 

Middle School de Lexington  Las oportunidades de enriquecimiento están disponibles en el sitio web del distrito bajo “Latest News”. 

 

Escuelas primarias. Las oportunidades de enriquecimiento están disponibles en el sitio web del distrito bajo “Latest News”. Los estudiantes de los grados PK-5 recibirán materiales de enriquecimiento adicionales por correo la próxima semana.  Los maestros proporcionarán comunicación a través de una aplicación llamada “Class Tag”.  

 

Los almuerzos y desayunos gratuitos para niños de 1 a 18 años continuarán disponibles para que los recojan en la acera de la High School de Lexington de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. de lunes a viernes. Los niños que reciben las comidas deben estar presentes en el vehículo al momento de recoger la comida.

Estos son tiempos sin precedentes.  Agradecemos su comprensión mientras nos esforzamos por mantener seguros a los estudiantes y empleados, mientras ayudamos a reducir la propagación del coronavirus en la comunidad y también brindar educación de alta calidad para usted o sus hijos.

No dude en enviar un correo electrónico al director de su edificio o cualquiera de nosotros en el Edificio de Administración del Distrito si podemos responder preguntas o ser de ayuda. 

 

Cordialmente,

John Hakonson

Superintendente

25-ka bisha maarso, 2020

 

Waalidiinta iyo ardayda  dugsiyada waxbarashada Lexington,

 

Iyada oo taxaddar badan la muujinayo lagana talaqaadanayo  waaxda  Caafimaadka ee Two Rivers Public Health, dugsiyada waxbarashada Lexington ayaa sii xirnaan doona ugu yaraan illaa 1-da bisha shanaad. Dugsiyada degmadu waxay bixin doonaan fursada waxbarasho ilaa iskuulada dib looga furayo. Shaqaalaha dugsigaaga ayaa idiinla wadaagi doona macluumaad faahfaahsan, oo aad loo soo koobay: 

 

Dugsiga Sare Lexington. Dhammaan ardayda waxaa loo samayn doonaa mashruuc ama qorsho waxbarasho inta uu ka dhamaanayo sanad dugsiyeedka oo ay ku jiraan samistarkii  4aad. Samistarka sadexaad, samistarka afaraad, iyo waliba samistarka labad buundooyinkooda waxay noqon doonaa kuwa lagu baaso ama lagu dhaco. Hawlaha mashruucyada la iska doonayo waxaa ardayda loogu soo diri doonaa emailadooda. Sidoo kale ogsoonow:

 • Kulankii (prom) waa la joojiyay.
 • Go’aanka ku saabsan xafladda qalin-jabinta shir ayaa laga yeelan doonaa dib dambe ayaa niilagalo soo socod siin doonaa.
 • Dhamaan hawlaha la xiriira ciyaaraha iskuulka waa baajiyay ilaa 1-da bisha shanaad.

 

Dugsiga Dhexe Lexington  Fursadaha kobcinta waxbarashada waxaa laga heli karaa websaydka degmada oo ku hoos qoran “Wararkii ugu Dambeeyay ama latest new”. 

 

Dugsiyada Hoose. Fursadaha kobcinta waxbarashada waxaa laga heli karaa websaydka degmada oo ku hoos qoran “Wararkii ugu Dambeeyay ama latest new”. Ardayda PK-5 waxay heli doonaan agabka kobcinta waxbarashada oo dheeri ah waxaana loogu soo dirayaa boostada isbuucyada innagu soo aadan.  Macallimiintu waxay  idiin kala soo xiriiri doonaan  app loo yaqaano “Class Tag”.  

 

Qado bilaash ah iyo quraacyo loogu talagalay carruurta da’doodu u dhaxayso 1-18 ayaa loogu diyaarin doonaa  wadada  dugsiga Sare ee Lexington si ay halkaas uga qaataan laga bilaabo 11:00 subaxnimo  ilaa 12:30 duhurnimo Isniinta-Jimcaha. Caruurta qaadanaysa cuntada waa inay ku sugnaadaan gaariga dhexdiisa xiliga ay cuntada qaadanayaan.

Waqtiyadani oo kale wali horay nooma soo marin.  Waan kaaga mahadcelineynaa fahamkaaga sida aan ugu dadaalno inaan ardayda iyo shaqaalaha ka dhigno kuwa bad qaba, waxaan gacan ka geysaneynaa yareynta faafinta cudurka coronavirus, iyo sidoo kale waxaan siinaa waxbarasho tayo sare leh adiga ama carruurtaada.

Fadlan ha ka waaban inaad email u dirto maamulaha iskuulka ilmahaga dhigto ama mid ka mid ah maamulayaasha xafiiska maamulka dugsiyada hadii aad su’aal qabtid ama aad doonaysid in wax lagaa caabiyo. 

 

Daacadnimo,

John Hakonson

Kormeeraha Guud

UPDATED INFORMATION MARCH 16, 2020

Lexington Public School students and parents,

 

Please monitor the district website, www.lexschools.org, for further information on the school cancellation due to COVID-19. Staff have been instructed to remain at home to assist in preventing the possible spread of the virus, and will not be available in school buildings. Building phones have been set to voicemail which will be monitored on a regular basis in the event you need to relay an important message. No assignments will be given or grades taken during the school cancellation. Report cards will also not be issued at this time. The district is currently exploring options to make school breakfasts and lunches available for pick up, and will be in communication when that process is finalized.

 

We encourage all LPS families to practice social distancing, wash hands frequently, and avoid unnecessary travel outside Lexington.

Estudiantes y padres de las Escuela Pública de Lexington,

 

Por favor, vigile el sitio web del distrito,   www.lexschools.org  , para obtener más información sobre la cancelación de las clases debido al COVID-19. El personal ha recibido instrucciones de permanecer en casa para ayudar a prevenir la posible propagación del virus y no estará disponible en los edificios escolares. Los teléfonos de los edificios se han configurado para que conteste el correo de voz, el cual se revisará periódicamente en caso de que necesite transmitir un mensaje importante. No se asignarán tareas ni se tomarán calificaciones durante la cancelación de las clases. Las calificaciones tampoco se emitirán en este momento. El distrito actualmente está explorando opciones para hacer que los desayunos y almuerzos de las escuelas estén disponibles para ser recogidos, y se comunicará cuando finalice ese proceso.

 

Animamos a todas las familias de las Escuelas Públicas de Lexington a poner en práctica el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y evitar viajes innecesarios fuera de Lexington.

Ardayda dugsiyada dadweynaha ee Lexington iyo waalidiinta,

 

Fadlan la soco websaydhka degmada, www.lexschools.org, si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xiritaanka dugsiga sababtuna ay  tahay xanauunka COVID-19. Shaqaalaha ayaa la faray inay joogaan guryahoodaa si aysan gacan uga geystaan  suurtagalnimada faafitaanka xanuunka karoona fayraska, wax shaqaalo oo iskuulada joogayo majiraan. Telefoonada iskuulada waxaad ku reebi kartaa fariin cod ah waxaana ula soconaynaa si joogto ah haddii ay dhacdo inaad noo duubto fariin muhiim ah . Inta uu iskuulka xiranyahay wax cashiro ama shaqo ah oo la iska rabo majirto. Kaararka buundooyinka sidoo kale lama soo diri doono waqti xaadirkan. Degmadu waxay hadda sahmineysaa xulashooyinka loogu talagalay in quraacda iskuulka iyo qadada loo diyaariyo ardayda si ay usoo qaataan, waan idiinla soo xiriiri doonaa marka howshaas la soo gabagabeeyo.

 

Waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan qoysaska dugsiyada waxbarashada shacabka Lexington inay ku kala fogaadaan, gacmahan dhaqdaan had iyo jeer, kana fogaadaan safarada aan loo baahnayn ee ka baxsan Lexington.

INFORMATION FROM MARCH 12, 2020

COVID-19 Pandemic Information and Planning

 • Out-of-town school activities scheduled through March 31 are cancelled. These activities include field trips, athletic competitions, and fine arts activities and competitions at all levels. Prom, originally scheduled for March 28, will be postponed until further notice. In-town field trips and activities practices may continue as scheduled. Extension of these cancellations will be evaluated at a future time.
 • The Washington D.C. trip organized by Larry Steinberger has been cancelled.
 • School building access is hereby restricted to students, parents, and only those individuals who are explicitly authorized by building principals.
 • To reduce the transmission or contraction of COVID-19, Lexington residents are strongly encouraged to practice social distancing and avoiding travel outside of Lexington.
 • Staff and students are encouraged to remain home if they are sick. Until further notice, the district will not count student absences towards the 20-day chronic absenteeism limit as long as the district receives communication regarding the illness from a parent or guardian. A note from a medical provider is not necessary.
 • The pandemic situation is constantly evolving. We will communicate using the district’s SchoolMessenger system including robocalls, text, and email. Further information including any decision to cancel school will be communicated through this system.
 • District investigations have yielded no evidence that any LPS staff has been exposed to COVID-19.

Información y planificación para la pandemia COVID-19

 • Las actividades escolares fuera de la ciudad programadas hasta el 31 de marzo están canceladas. Estas actividades incluyen las excursiones, las competencias deportivas y actividades y competencias de bellas artes en todos los niveles. El baile de graduación (Prom), originalmente programado para el 28 de marzo, se pospondrá hasta nuevo aviso. Las excursiones dentro del pueblo y los entrenamientos de actividades pueden continuar según lo programado. Las extensiones a estas cancelaciones se evaluarán en el futuro.
 • El viaje a Washington DC organizado por Larry Steinberger ha sido cancelado.
 • El acceso al edificio escolar está restringido a estudiantes, padres y solo a aquellos que están explícitamente autorizados por los directores de los edificios.
 • Con el fin de reducir la transmisión o contracción de COVID-19, se recomienda encarecidamente a los residentes de Lexington que practiquen el distanciamiento social y eviten viajar fuera de Lexington.
 • Se anima al personal y a los estudiantes a quedarse en casa si están enfermos. Hasta nuevo aviso, el distrito no contará las ausencias de los estudiantes hacia el límite de absentismo crónico de 20 días, siempre y cuando el distrito reciba comunicación sobre la enfermedad por un padre o tutor. No es necesaria una nota de un médico.
 • La situación de pandemia está en constante evolución. Nos comunicaremos utilizando el sistema de mensajería del distrito, que incluye llamadas automáticas, mensajes de texto y correo electrónico. A través de este sistema se comunicará más información, incluida cualquier decisión de cancelar las clases.
 • Las investigaciones del distrito no han arrojado evidencia de que el personal de LPS haya estado expuesto a COVID-19.

Xanauunaka Covid-19 iyo macluumaadka sidii loo xakamayn lahaa faafidiisa

 • Hawlaha iskuulka ee ka baxsan magaalada ee loo qorsheeyay illaa Maarso 31 ayaa la joojiyay. Hawlahan waxaa ka mid ah safarro dibadeed, tartamada ciyaaraha, iyo naqshaadaadka fanka iyo tartamada heerar kasta. Caqaaraha qoob ka cayaarka, asal ahaan loo qorsheeyay Maarso 28, dib ayaa loo dhigi doonaa ilaa ogeysiis dambe. Safarrada gudaha magaalada gudaheeda ah iyo howlaha waxqabadka ayaa loo sii wadi karaa sidii loo qorsheeyay. Kordhinta baajintaas waxaa loo qiimeyn doonaa waqti mustaqbalka.
 • Safarka Washington DC ee uu abaabulay Larry Steinberger waa la kansalay.
 • Tagitaanka dhismaha dugsiga waxaa halkan lagu xadiday ardayda, waalidiinta, iyo shakhsiyaadka kaliya ee sida cad loogu fasaxay maamulayaasha dhismuhu.
 • Si loo yareeyo gudbinta ama faafida COVID-19, dadka degan Lexington waxaa si weyn loogu dhiirigelinayaa inay ka fogaadaan goobaha ay bulshada iskuugu imaadaan ayna yareeyaan safarka ka baxsan Lexington.
 • Shaqaalaha iyo ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay joogaan guriga haddii ay jiran yihiin. Ilaa ogeysiis dheeri ah, degmadu looma xisaabin doono maqnaanshaha ardayga 20-ka maalmood maqnaanshaha xad dhaafka ah ilaa iyo inta degmadu ka hesho xiriirinta la xiriira cudurka waalidka ama ilaaliyaha. Qoraal ka yimid bixiye caafimaad looma baahna.
 • Xaaladda faafa ayaa si joogto ah isu beddeleysa. Waxaan la xiriiri doonnaa annagoo adeegsanayna nidaamka degmada SchoolMessenger ee degmada oo ay ku jiraan robocalls, qoraal, iyo emayl. Faahfaahin dheeri ah oo ay kujirto go’aankasta oo ah in la joojiyo iskuulka waxaa lagusoo gudbin doonaa nidaamkaan.
 • Baadhitaanada degmadu ma soo qaadin wax caddeyn ah oo ku saabsan in shaqaale kasta oo LPS ah uu ku dhacay COVID-19.

Please read attached parent and student letter concerning COVID-19. At the bottom of the page, links can be found for English, Spanish, and Somali translations. The following information can also be found on the LPS FaceBook page in English, Spanish, and Somali.