Lexington Logo Black with White Outline

COVID-19 Exclusion and Re-Admittance to School

click on images for full view

The following screening criteria is based on current research. Because people with COVID-19 report a wide range of symptoms, ranging from mild symptoms to severe illness, the following criteria will assist schools in identifying presumptive positive COVID-19 cases.

Los siguientes criterios de detección se basan en investigaciones actuales. Dado que las personas con COVID-19 informan una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves, los siguientes criterios ayudarán a las escuelas a identificar casos presuntos positivos de COVID- 19.

Shuruudahan soo socda ee baarista waxay ku saleysan yihiin cilmi baarista hadda socota. Sababtoo ah dadka qaba COVID-19 waxay soo sheegaan astaamo aad u fara badan, oo u dhexeeya calaamadaha fudud iyo jirro ba’an, shuruudaha soosocda waxay ka caawin doonaan dugsiga sida uu ku aqoonsan lahaa dadka qaba COVID-19