Lexington Logo Black with White Outline

Notice to all LHS Students, Parents and Guardians

Good Afternoon LHS Students, Parents and Guardians — We hope that everyone is well and taking care of themselves and their families during this difficult time.  All students are reminded that they are expected to respond to their teachers’ emails, texts, and/or phone calls regarding their 4th Quarter Projects. All students who have not already reached out to their teachers should contact them today.  Seniors who fail to complete their 4th Quarter Projects are in jeopardy of not graduating if their credit requirements are not met. Underclass students (freshmen, sophomores and juniors) who do not successfully complete their 4th Quarter Projects will likely be placed in a 0 Period class next school year that will begin at 7:10am each day.  Great job to all students who have been in contact with their teachers and who are currently working on their projects.  Those who have not responded to their teachers’ emails, texts, and/or phone calls are expected to respond to each of their teachers today. Most important, please reach out to your teachers for both academic and personal guidance during this difficult time for everyone.  Stay safe and healthy! 

Buenas tardes estudiantes, padres y tutores de la High School de Lexington: esperamos que todos estén bien y se cuiden a sí mismos y a sus familias durante este momento difícil.  Se les recuerda a todos los estudiantes que se espera que respondan a los correos electrónicos, mensajes de texto y / o llamadas telefónicas de sus maestros con respecto a sus proyectos del cuarto cuatrimestre. Todos los estudiantes que aún no se han comunicado con sus maestros deben comunicarse con ellos hoy.  Los seniors que no completen sus proyectos del cuarto cuatrimestre están en peligro de no graduarse si no cumplen con sus requisitos de crédito. Los estudiantes de clases inferiores (freshmen, sophomores y juniors) que no completen con éxito sus proyectos del cuarto cuatrimestre probablemente serán colocados en una clase de período 0 el próximo año escolar que comenzará a las 7:10 am cada día.  Gracias a todos los estudiantes que han estado en contacto con sus maestros y que actualmente están trabajando en sus proyectos.  Se espera que aquellos que no han respondido a los correos electrónicos, mensajes de texto y / o llamadas telefónicas de sus maestros respondan a cada uno de sus maestros hoy. Lo más importante es que se comuniquen con sus maestros para obtener orientación académica y personal durante este momento difícil para todos.  ¡Manténganse seguros y saludables! 

Galab wanaagsan ardayda dugsiga sare Lexington, waalidiinta iyo Mas’uuliyiinta – Waxaan rajeyneynaa in qof waliba uu caafimaad qabo qoysaskana ay isdaryeelayaan maadama lagu jira waqti aad u adag.  Dhamaan ardayda waxaa la xasuusinayaa inay ka jawaabaan emaylada, qoraalada, fariimaha uga imaanayo maclimiintooda eek u saabsan mashruucyada samistarka 4aad. Dhamaan ardayda aan horey ula soo xiriirin macalimiintooda waa iney la xiriiraan maanta.  Ardayda fasalada 12aad ee ku guuldareysta inay dhameystiraan Mashaariicda samistarka 4aad waxay halis ugu jiraan inaysan qalin jabin haddii aysan buuxin shuuruudihii laga doonayay. Ardayda fasalada 9aad, 10aad iyo 11aad oo aan dhamaysan mashruuca samistarka 4aad iyagana wax buundo ah ma helayaan fasalkaasi waxaa laga siinayaa 0 ilaa sanad dugsiyeedka dambe ee soo socda maalin waliba 7:10 saubaxnimo.  Waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ardaydii la soo xiriiyayay maclimiintooda si ay uga wada shaqeeyan wixii hawl ah ee laga doonayayna soo dhamaystiray.  Kuwa aan ka jawaabin e-maylkooda macallimiintooda, qoraallada, iyo / ama wicitaannada taleefannada ayaa laga filayaa inay ka jawaabaan mid kasta oo macallimiintooda ah maanta. Tan ugu muhiimsan, fadlan la xiriir macallimiintaada hagitaan tacliimeed iyo hagitaan shaqsi inta lagu jiro waqtigan adag ee qof walba.  Badbaadi oo caafimaad qab!