Lexington Logo Black with White Outline

April Meal Program during COVID-19

Lexington Public Schools is offering Free meals to children ages 1 – 18 during the school closing as a result of the Covid-19 virus. The packaged meals will be available at Lexington High School, 705 W 13th St from 11:00 am to 12:30 pm.  Free Meals will be served weekdays until school resumes.

A lunch and breakfast meal will be handed out curbside on the west side of the High School. Children must be present in the vehicle for pick up and adult meals are not available. No one will be allowed to enter the school buildings. Meals will be available on a first come, first serve basis.

Las Escuelas Públicas de Lexington están ofreciendo comidas gratis a niños de 1 a 18 años durante el cierre de la escuela como resultado del virus Covid-19. Las comidas empaquetadas estarán disponibles en Lexington High School, 705 W 13th St de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.  Se servirán comidas gratis durante la semana hasta que se reanude la asistencia a la escuela.

El almuerzo y el desayuno se entregarán en la acera en el lado oeste de la High School. Los niños deben estar presentes en el vehículo para recoger la comida.  No hay comidas disponibles para los adultos Nadie podrá ingresar a los edificios escolares. Las comidas estarán disponibles por orden de llegada.

Dugsiyada waxbarashada dadweynaha waxay siinayaa cunto bilaash ah caruurta da’doodu u dhaxaysa 1 ilaa 18 sano inta ay iskuulada u xiranyihiin caabuqa looyaqaano  Covid-19 awgiis. Cuntooyinka waxa ay ku jiraan baakado waxaadna kaheli kartaa dugsiga sare Lexington oo ku yaala, 705 W 13th St inta u dhacaxaysa  11:30 subaxnimo ilaa 12:30 duhurnimo.  Cunnooyinka Bilaashka ah waxaa la siin doonaa toddobaadyo usbuuc illaa iskuulku uu bilaabmayo.

Qadada  iyo quraacda waxaa laga bixin doonaa xaga waqooyi dugsida sare wadada qar keeda. Caruurtu waa inay xaadir ku ahaadaan gaariga cuntada u qaadayo cuntadani looguma talagalin dadka waa weyn. Qofna looma oggolaanayo inuu galo dhismayaasha dugsiga. Cuntadani waxaa loo qaybinaya sida loo soo kala horeeyo.