Morton School Supply List 16-17

June 22, 2016

Click for Printable Version

1 Full size backpack (no wheels)
1 plastic pencil Box (5 ½ x 8 ½)
2 Lysol/Clorox Wipes
36 #2 Ticonderoga pencils
2 boxes of 24 Crayola crayons
10 glue sticks
1 bottle of Elmer’s glue
1 pair of kid “Fiskar” scissors
2 big pink erasers
6 large Expo dry erase
3 boxes of cracker or dry cereal for snack (examples – graham crackers, Teddy Grahams, Pretzels, cheerios, goldfish, etc.)
3 boxes of Kleenex
1 inexpensive pair of headphones (no ear buds)
Your child’s teacher may have individualized classroom supplies that will need to be purchased once school


1 - Mochila de tamaño completo (sin ruedas)
1 - caja plástico para los lápiz (5½ x 8½)
2- paquetes de tollas de marca de Clorox o Lysol
36 - #2 lápices marca de Ticonderoga
2 - cajas de 24 crayones marca de CRAYOLA
10 - barras de pegamento (goma)
1- botella de goma Elmer's
1 - par de tijeras de marca Fiskars para niño
2 - borradores grandes rosados
6 - marcadoras grandes de pizarrón marca de EXPO
3 - cajas de galletas o cereal (ejemplos - graham crackers, Teddy Grahams, pretzels, Cheerios, Goldfish, etc.)
3 - cajas de Kleenex
1- par barato de auriculares (NO los que entra en el oído)
La maestra de su hijo puede haber individualizado útiles para su aula que va a necesitar comprar una vez que empiecen las clases.


Boorsada dugsiga (mid aan lugo lahayn)
1 bokis ama sanduuq oo qalin qoriga lagu rito (5 ½ x 8 ½)
2 Lysol/Clorox Wipes
36 #2 Ticonderoga pencils
2 bokis oo caryons Crayola ah oo midkiiba 24 xabo ku jirto
10 koolada ulaha ah
1 Xabo oo koolada Elmer’s glue oo caaga ku jirto
1 Joog oo maqas ah nooca fiskar ah
2 Tirtiraha goomaha oo pink ah oo waaweyn
6 Qalinka farta waa weyn ee large Expo dry erase
3 bokis oo cuntada fudud sida cracker ama cereal (tusaale – graham crackers, Teddy Grahams, Pretzels, cheerios, goldfish, etc.)
3 bokis oo Kleenex ah (istaraasho)
1 Joog oo samacadaha dhagaha oo raqiis ah( kuwa aan suufka lahayn)
Macalinka fasalka canugaaga ee qaaska waxaa laga yaabaa in uu kaaga baahdo in aad canugaaga u soo iibiso qalab qaas ah marka uu iskuulka bilowdostarts.

RECENT NEWS